Zadzwoń po bezpłatną poradę
  • ul. 1- go Maja 17 lok. 24, 07-200 Wyszków

Jesteśmy firma świadczącą szeroki katalog usług detektywistycznych.
Wśród nich znajdują się w szczególności:

1. Obserwacja i kontr obserwacja detektywistyczna.

2 . Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym podsłuchem i dostępem.

3. Zbieranie, zabezpieczanie i dokumentowanie zleconych zdarzeń.

4. Badanie wariograficzne ( wykrywacz kłamstw).

5. Pozyskiwanie materiału i badania DNA.

6. Poszukiwanie osób zaginionych , uprowadzonych i ukrywających się.

7. Ustalanie majątku.

8. Szkolenia: strzeleckie, samoobrony, rozpoznania pirotechnicznego ,posługiwania się urządzeniami RTG do wykrywania materiałów niebezpiecznych i zabronionych, wykorzystanie psa wykrywającego materiały wybuchowe lub narkotyki.

9. Profilaktyka antynarkotykowa.

10. Sporządzanie planów ochrony obiektów.

11. Ochrona osobista VIP i konwojowanie.

12. Inne niestandardowe usługi detektywistyczne zlecane przez klientów.